Biuletyn Informacji Publicznej:

 

Wykaz wymagań prawnych

Akty prawne związane z Biuletynem Informacji Publicznych:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1784)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji I z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 113 ze zmianami).

Aktualna treść powyższej ustawy i rozporządzeń można znaleźć na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl)


Instrukcja obsługi Biuletynu
Data publikacji: Autor:

 

pobrano ze strony:

drukuj - zamknij